PRO ODBORNÍKY

Knihovna pro odborníky je prostorem pro všechny dospělé osoby, které v rámci svého pracovního prostředí přišly do kontaktu s pozůstalým dítětem nebo mladistvým.

Jedná se tedy zejména o učitele i jiné výchovně působící profese. Pokud jste se tedy v rámci své profesní činnosti setkali s pozůstalým dítětem či mladistvým, je pro vás tato sekce otevřená.

Najdete tu články zaměřené na téma zármutku či truchlení dětí i mladistvých. Příspěvky vám mohou pomoci pochopit, co je důležité v takové situaci (ne)dělat, co dítěti nebo mladistvému pomůže při truchlení a zpracovávání zármutku. Příspěvky budou do knihovny nahrávány postupně a řazeny v archívu.

Jinej svět