PRO DOSPĚLÉ

Knihovna pro dospělé je prostorem pro rodiče, i dospělé příbuzné, nebo známé pozůstalých dětí, kteří se o zármutku a truchlení dětí chtějí dozvědět více.

Naleznete zde tedy příspěvky, které se mohou stát pomocníkem při úmrtí blízké osoby (nebo i domácího mazlíčka) dítěte nebo mladistvého. Příspěvky vám mohou pomoci pochopit, co je důležité v takové situaci (ne)dělat a co dítěti nebo mladistvému pomůže při truchlení a zpracovávání zármutku. Příspěvky budou do knihovny nahrávány postupně a řazeny v archívu.

Jinej svět