Jinej svět je webový portál a program organizace Klára pomáhá z.s. (pomoc pečujícím a pozůstalým). Jsme tady pro tebe pokud máš 6 až 26 let, někdo ti zemřel a nebo máš kamaráda, někoho z rodiny nebo jiného blízkého člověka, komu někdo umřel a ty jim chceš porozumět nebo jim pomoct s truchlením.

 

ETICKÝ KODEX

Etický kodex jsou pravidla chování, kterými se pracovníci ve své práci pro klienty/klientky závazně řídí. Svou práci se snažíme dělat co nejlépe jako odborníci i jako lidé. Vzájemně spolupracujeme, podporujeme sebe i organizaci. Za to, co děláme, odpovídáme našim klientům, naší organizaci, kolegům, naší profesi a státu.

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Dodržování platných zákonů

Řídíme se Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a všemi platnými zákony České republiky, etickým kodexem internetového poradenství ČAPLD a interními předpisy naší organizace.

Mlčenlivost

Dodržujeme mlčenlivost -- všechny zjištěné skutečnosti jsou pro nás důvěrné.

Jedinečnost

Respektujeme jedinečnost každého člověka a jeho životního příběhu.

Rovnost

Každý klient / každá klientka má rovná práva -- na přístup ke službě, na rovné zacházení.

Důstojnost

V kontaktu s klienty zachováváme jejich lidskou důstojnost.


ETICKÝ KODEX JINEJ SVĚT je níže ke stažení ve formátu PDF.

Soubor ke stažení | 39,52 KB, .pdf
Jinej svět